Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kontakty

Vloženo: 5. ledna 2010

Informace v souladu s vyhláškou 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňováných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

 

Organizační zajištění školy:

Funkce

Jméno

E-mail

Telefon Kmenová učebna, kabinet - č. dveří Počet žáků

VEDENÍ ŠKOLY

         

Ředitelka školy       

Mgr. Andrea Melechová Ruthová

andrea.melechova@zskamenka.cz

736 752 225

ředitelna, 204, příp. 217 1. patro

 

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Libuše Štická

libuse.sticka@zskamenka.cz

  ředitelna, 204, 1. patro  
Zástupkyně ředitelky pro technicko-hospodářské záležitosti

Bc. Anna Šnajdrová

anna.snajdrova@zskamenka.cz

327 512 229

605 295 120

kancelář, 203, 1. patro

 

Hospodářka školy 

Martina Polívková 

martina.polivkova@zskamenka.cz

327 512 229

605 295 120

kancelář, 203, 1. patro  
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ          

Výchovná poradkyně

Mgr. Libuše Štická

libuse.sticka@zskamenka.cz

  204, 1. patro  

Školní speciální pedagožka

Mgr. Barbora Vašková

barbora.vaskova@zskamenka.cz

737 558 677

318, 2. patro

 

Školní metodička prevence, správce školního Instagramu

Mgr. Simona Soukupová

simona.soukupova@zskamenka.cz

737 576 436

218, 1. patro

 

Školní psycholožka

Mgr. Helena Hošková

helena.hoskova@zskamenka.cz

737 892 850

318, 2. patro

 
           

Koordinátorka ŠVP

Mgr. Andrea Melechová Ruthová

andrea.melechova@zskamenka.cz

736 752 225 ředitelna, 204, příp. 217 1. patro  

Metodička ICT

Mgr. Věra Jelínková

vera.jelinkova@zskamenka.cz   213, 1. patro  

Metodička ICT, správce školní ICT, webu a facebooku školy

Bc. Věra Krulišová

vera.krulisova@zskamenka.cz

 

119, přízemí

 

Koordinátorky EVVO

Mgr. Simona Soukupová

Ing. Michaela Kubešová

simona.soukupova@zskamenka.cz

michaela.kubesova@zskamenka.cz

 

218, 1. patro

302, 2. patro

 
ŠKOLNÍ DRUŽINA          

Vedoucí vychovatelka školní družiny

Mgr. Jarmila Nováková

jarmila.novakova@zskamenka.cz

739 209 306

126, přízemí

 
Vychovatelka školní družiny Jana Jonáková jana.jonakova@zskamenka.cz   125, přízemí  

Vychovatelka školní družiny

Jolana Dvořáková jolana.dvorakova@zskamenka.cz   314, 2. patro  

Vychovatelka školní družiny

Jaroslava Vančurová

jaroslava.vancurova@zskamenka.cz

  125, přízemí  
Vychovatelka školní družiny Zdeňka Balšánková zdenka.balsankova@zskamenka.cz   304, 2. patro  

VYUČUJÍCÍ

         
Třídní učitelka I. A Mgr. Zuzana Vinšová zuzana.vinsova@zskamenka.cz   316, 2. patro 18
Třídní učitelka I. B Ing. Michaela Kubešová michaela.kubesova@zskamenka.cz   302, 2. patro 20
Třídní učitelka II. A Mgr. Yvetta Jeřábková yvetta.jerabkova@zskamenka.cz   301, 2. patro 12

Třídní učitelka II. B

Petra Novotná

petra.novotna@zskamenka.cz   300, 2. patro 14

Třídní učitel III. A

Mgr. Jakub Obraz

jakub.obraz@zskamenka.cz

 

314, 2. patro

17

Třídní učitelka III. B

Mgr. Zuzana Kavanová

zuzana.kavanova@zskamenka.cz

 

317, 1. patro

14

Třídní učitelka IV. třídy

Mgr. Šárka Marečková

zastupuje Dana Zoubková

sarka.mareckova@zskamenka.cz

dana.zoubkova@zskamenka.cz

 

313, 2. patro

27

Třídní učitelka V. 

Mgr. Simona Soukupová

simona.soukupova@zskamenka.cz

  218, 1. patro 24

Třídní učitelka VI. A

Mgr. Daniela Novotná

daniela.novotna@zskamenka.cz

 

200, 1. patro

14

Třídní učitelka VI. B

Mgr. Petra Diepoldová

petra.diepoldova@zskamenka.cz

 

201, 1. patro

18

Třídní učitelka 7. třídy

Mgr. Věra Jelínková

vera.jelinkova@zskamenka.cz

 

213, přízemí

24

Třídní učitel 8. třídy

Mgr. Martin Blahník

martin.blahnik@zskamenka.cz

 

103, přízemí

23

Třídní učitelka 9. třídy

Mgr. Ivana Holanová

ivana.holanova@zskamenka.cz

 

104, přízemí

18

paní učitelka bez třídnictví

Mgr. Ivona Trlidová

ivona.trlidova@zskamenka.cz

  119, přízemí  

paní učitelka bez třídnictví

Mgr. Johana Doubravová johana.doubravova@zskamenka.cz   kabinet za 213, 1. patro  
paní učitelka bez třídnictví  Bc. Věra Krulišová vera.krulisova@zskamenka.cz   119, přízemí  
paní učitelka bez třídnictví  Veronika Timmins veronika.timmins@zskamenka.cz   kabinet za 213, 1. patro  
paní učitelka bez třídnictví

Ing. Marta Hlavatá,

marta.hlavata@zskamenka.cz

 

kabinet MAT, přízemí

 

ASISTENTKY PEDAGOGŮ

         
AP v I. A

Zdeňka Balšánková

zdenka.balsankova@zskamenka.cz

  316, 2. patro  

AP v I. B

Kamila Provazníková kamila.provaznikova@zskamenka.cz   302, 2. patro  
AP v II. A

Bc. Marie Izajová

marie.izajova@zskamenka.cz

  301, 2. patro  
AP v II. B          

AP ve III. A

Pavlína Slavíčková

pavlina.slavickova@zskamenka.cz

  314, 2. patro  

AP ve III. B

Jana Štolbová

jana.stolbova@zskamenka.cz

  317, 2. patro  

AP ve IV. třídě

Zdeňka Sechovcová

zdenka.sechovcova@zskamenka.cz

  313, 2. patro  

AP v V. třídě 

Zdenka Líbalová

zdenka.libalova@zskamenka.cz

  218, 1. patro  

AP v VI. A

Hana Verdánová

hana.verdanova@zskamenka.cz

  200, 1. patro  

AP v VI. B

Monika Severová

Alena Nešporová

monika.severova@zskamenka.cz

alena.nesporova@zskamenka.cz

  201, 1. patro  

AP v VII. třídě 

Lenka Klečáková

lenka.klecakova@zskamenka.cz

  213, 1. patro  

AP v VIII. třídě 

Mgr. Nataliia Panchenko

nataliia.panchenko@zskamenka.cz

  103, přízemí  

AP v IX. třídě 

Lenka Klečáková

lenka.klecakova@zskamenka.cz

 

104, přízemí

 

školní asistentka, AP pro žáky se soc. znevýhodněním

Miroslava Machová

miroslava.machova@zskamenka.cz

  sborovna, 1. patro  

ukrajinské asistentky pedagoga

Mgr. Nataliia Panchenko

nataliia.panchenko@zskamenka.cz

  313, 2. patro  

Mgr. Svitlana Didenko

svitlana.didenko@zskamenka.cz

  313, 2. patro  
ukrajinská asistentka pedagoga s kvalifikací psycholožka Mgr. Iryna Zakharova iryna.zakharova@zskamenka.cz   konzultovna, 206, 1. patro  
TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝ PERSONÁL          

paní školnice

Štěpánka Babinská

stepanka.babinska@zskamenka.cz

  102, přízemí  

pan údržbář

Jiří Zavoral

jiri.zavoral@zskamenka.cz

  102, přízemí  

paní uklízečka

Ivana Doležalová

ivana.dolezalova@zskamenka.cz

  102, přízemí  
TÝM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ (projekt)          

sociální pracovník

Mgr. Miloš Březina

milos.brezina@zskamenka.cz

725 164 586

konzultovna, 206, 1. patro  

psycholožka

Mgr. Barbora Hošková

barbora.hoskova@zskamenka.cz

602 590 949

konzultovna, 206, 1. patro  

speciální pedagožka

Mgr. Adéla Mikulová

adela.mikulova@zskamenka.cz

602 352 319

konzultovna, 206, 1. patro  
ukrajinská psycholožka Mgr. Iryna Polianska iryna.polianska@zskamenka.cz   konzultovna, 206, 1. patro  

 

Galerie

asociacezs .pngNorway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg feu.jpg

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k