Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Na koho se mám obrátit, když...

 • Superadministrator

Vloženo: 19. února 2021 v 13:10

Zobrazeno: 3004×

Na koho se mám obrátit, když...

Vážení rodiče, milí žáci,

určitě máte na školu občas, možná i dost často, nějakou tu otázku.

Snažili jsme se s kolegy shromáždit tzv. FAQs, tedy FREQUENTLY ASKED QUESTIONS neboli ČASTO POKLÁDANÉ OTÁZKY, které najdete níže.

 

ONLINE VÝUKA
 1. Kde najdu aktuální informace týkající se online výuky?

 • Všechny důležité informace naleznete v aktualitách na našich webových stránkách, na našem facebookovém profilu ZŠ Kamenná stezka 40 nebo v informačním systému Bakaláři. 

 1. Nemám počítač, dítě se nemůže zapojit do online výuky, kam mám zavolat?

 • V případě potřeby a dostupnosti může škola techniku zapůjčit. Nahlaste požadavek své třídní učitelce/svému třídnímu učiteli, která/ý vás následně informuje o možnosti zapůjčení a vyzvednutí techniky ve škole. 

 1. Dítě zapomnělo heslo na přihlášení do online výuky, komu psát - jaká adresa, volat - na jaké číslo?

 • Kontaktujte nejlépe svou třídní učitelku/třídního učitele nebo paní asistentku, kteří mají přístupové údaje do Google účtů dětí k dispozici. 

 1. Nevím, jak zjistit, KDE má dítě úkoly?

 • Doporučujeme sledovat informační systém Bakaláři, v případě distanční výuky jsou úkoly zadávány i pomocí nástrojů Google, kde mají děti zavedený školní účet a  pracují v “učebnách” Google Classroom.

 1. Vyskytl se problém s technikou (nefunkční kamera, mikrofon atd.), koho mám kontaktovat?

 • Nejprve zavolejte do kanceláře školy - 605 295 120 nebo 327 512 229. Nefunkční techniku (notebook, tablet) přineste poté přímo do školy - ředitelny, kde bude zkontrolována, případně opravena nebo, podle možností školy, vyměněna za jinou. 

 

NÁSTUP DO ŠKOLY
 1. Kde najdu na webu školy informace o nástupu do školy, co se odehraje první den, co si má dítě přinést apod….?

 • Všechny aktuální informace naleznete na webových stránkách nebo na našem facebookovém profilu Základní škola Kamenná stezka 40. 

 1. Koho uvést v případě střídavé péče jako oprávněného zákonného zástupce?

 • Zákonní zástupci dítěte mohou být buď biologičtí rodiče, osvojitel nebo osoba určená soudním rozhodnutím (babička, teta…). Škola tudíž nemá povinnost informovat či jednat s jiným členem, byť společné domácnosti (druh, přítelkyně apod.). Pokud zákonný zástupce s rodinou nežije, není známo jeho místo pobytu apod., sdělte tuto informaci na začátku školního roku své třídní učitelce/třídnímu učiteli. V případě střídavé péče budou uvedeni oba rodiče, po domluvě s vedením školy, příp. třídním učitelem.

 1. Komu hlásit indispozice (žádný lepek, cukrovka = žádné bonbony za odměnu, vyloučení z tělocviku, alergie atd..)?

 • Všechny alergie, nemoci a jiné důležité informace předejte nebo nahlaste na začátku školního roku třídní učitelce/třídnímu učiteli. 

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ
 1. Chci uvolnit dítě na týden ze školy. Co je potřeba?

 • Oznamte tuto skutečnost třídní učitelce/třídnímu učiteli nebo řediteli školy, poskytne vám žádost o uvolnění z výuky, kterou je potřeba vyplnit. Následně třídní učitel a ředitel školy žádosti vyhoví či nevyhoví.  
 1. Jak mám dítě omluvit, pokud je nemocné?
 • Veškerou absenci dítěte nahlašte třídní učitelce/třídnímu učiteli přes informační systém Bakaláři nebo telefonicky v kanceláři školy.

KROUŽKY 
 1. Chci přihlásit dítě na kroužek ve škole. Kam se obrátit? 
 • Aktuální seznam nabízených kroužků na školní rok 2021/2022 naleznete ZDE. Kontaktujte svou třídní učitelku/učitele nebo vedoucího kroužku (Kontakty), který vám poskytne závaznou přihlášku na kroužek.
DRUŽINA
 1. Jak jsou rozdělena oddělení ve družině?

 • Ve školní družině jsou momentálně 3 oddělení rozdělena podle ročníků (1., 2. a 3. - 5.), každé má svou paní vychovatelku. Družinu navštěvují žáci 1. - 5. ročníku, provozní doba je od 6:30 do 7:30 a od 11.30 do 16:30.

 1. Kde najdu na webu školy informace o fungování družiny?

 • Všechny informace týkající se školní družiny naleznete na našich stránkách v sekci Školní družina.

 1. Má družina nějaký plán aktivit, co budou dělat daný týden? 

 • Týdenní plán aktivit je k nahlédnutí na nástěnce vedle družiny v přízemí školy nebo na stránkách

 1. Chci dát dítě do družiny - jak postupovat? Je to omezeno věkem dítětem? Co to omezuje?

 • Zápis do družiny je možný na začátku každého školního roku i v jeho průběhu. Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1.- 5. ročníku. Pro zapsání kontaktujte vedoucí školní družiny Jarmilu Novákovou, tel. č. 734 869 696, která vám sdělí všechny důležité informace. 

 1. Jak omluvit dítě z družiny - nemoc, nepřijde…

 • Pokud dítě nemůže přijít do školy (nemoc, návštěva lékaře), kontaktujte svou třídní učitelku/třídního učitele, která/ý po výuce předává žáky do školní družiny a veškeré informace týkající se aktuální docházky dětí sdělí vedoucí oddělení. Jestliže se dítě účastní výuky, ale do družiny nepůjde, je potřeba tuto nepřítomnost předem řádně omluvit. 

 1. Jak dát ”akutně” vědět, že dítě vyzvedne někdo jiný, co bude “někdo jiný” potřebovat? Nebude uveden písemně…

 • Pokud dítě vyzvedne osoba jiná, než která je uvedena na zápisovém lístku, je potřeba písemná žádost rodičů (do úkolníčku, na papír) se jménem a příjmením dítěte, datem a časem vyzvednutí a jménem pověřené osoby. Totéž platí i o samostatném odchodu dítěte z družiny bez doprovodu rodičů. 

 

STRAVOVÁNÍ
 1. Kde najdu na webu školy informace o možnostech stravování?

 • Naši žáci se stravují ve školní jídelně při ZŠ T. G. Masaryka. Informace ohledně stravování naleznete na našich stránkách

 1. Jak dojdu do jídelny ze školy?

 • Školní jídelna je od naší školy vzdálená cca 5 min. chůze. Vchod do jídelny je z ulice Čelakovského. Níže naleznete mapku cesty. 

 

 1. Jak si objednám/odhlásím jídlo?

 • Obědy je možno přihlašovat, odhlašovat nebo měnit osobně či telefonicky ve školní jídelně nebo přes internetový odkaz, zde je však nutné vyzvednout si v jídelně přihlašovací údaje. Odhlašovat obědy lze telefonicky - 327 513 965 nejdéle do cca. 8 hodin v den, na který potřebujete oběd odhlásit, nebo do 14h předchozí den přes aplikaci strava.cz 

 1. Co se stane s penězi za zaplacené jídlo, když ho zruším?

 • Pokud stihnete oběd na konkrétní den odhlásit, jídlo nepropadá a tudíž nebude cena obědu odečtena ze záloh.

 1. Kde najdu jídelníček na aktuální/příští týden?

 1. Lze si objednat jídlo jen na některé dny?

 • Pro tyto případy doporučujeme domluvit se individuálně přímo ve školní jídelně. 

 1. Jak je jídelna otevřená?

 • Vstup do jídelny je umožněn v době výdejů jídel, tj. od 11:30 do 14:00. 

 1. Dají mi jídlo do jídlonosiče?

 • Ano, jídlo si lze odnést ve vlastním jídlonosiči.

 1. Dítě je nemocné, mohu si ale dojít pro jídlo? 

 • V první den nemoci dítěte je možné neodhlášený oběd odnést domů. V dalších dnech nemoci je možné obědy odebírat, ale pouze s příplatkem. 

 1. Vaří i bezlepková jídla?

 • Ano, po domluvě.

 1. Kde najdu, jaké alergeny jsou v jídle?

 • Všechny alergeny obsažené v jídle najdete přímo v jídelním lístku za jednotlivými pokrmy. Seznam alergenů naleznete níže. ZMĚNA ÚDAJŮ
 1. Komu hlásit změnu příjmení oprávněného rodinného zástupce/žáka, adresy, telef.čísla, e-mailu…

 • Jakoukoliv doložitelnou změnu kontaktních údajů nahlaste třídní učitelce/třídnímu učiteli, který tuto informaci předá vedení školy. 

 

VOLBA POVOLÁNÍ
 1. Mám dítě v 8.třídě, s kým se mohu poradit o přijímacích zkouškách na SŠ, jaká profese nebo škola by byla vhodná pro mé dítě?

 • Se záležitostmi týkající se volby povolání, přijímacích zkoušek na SŠ a další, vám pomůže výchovná poradkyně Mgr. Libuše Štická, aktuální a důležité informace naleznete na našich stránkách v sekci Informace výchovné poradkyně.

asociacezs .pngNorway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg feu.jpg

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k