Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školská rada

  • Superadministrator

Vloženo: 5. prosince 2019 v 13:41

Změna v obsazení Školské rady

Změna v obsazení Školské rady

Andrea Melechová

Vloženo: 10. září v 9:26

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Zobrazeno: 184×

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se paní Michaela Kubešová, nově zvolená členka naší Školské rady z Vašich řad, stala od 1. 9. 2021 naší zaměstnankyní, přechází tento mandát na kandidátku z řad rodičů, která získala třetí nejvyšší počet hlasů, paní Kristýnu Svobodovou.

S pozdravem

Andrea Melechová Ruthová

Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady

Andrea Melechová

Vloženo: 22. června v 15:19

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Zobrazeno: 288×

Vážení rodiče, milé kolegyně a milí kolegové,

dovolte, abych Vám představila novou školskou radu, ve složení:

paní Michaela Kubešová a pan Martin Jusko

za zákonné zástupce našich žáků,

paní Zuzana Kavanová a pan Jakub Obraz

za pedagogické pracovníky školy a

paní Milada Nechojdomová a paní Barbora Nováková,

které jsou do naší školské rady jmenovány za zřizovatele.

Moc děkuji všem zúčastněným kandidátům i přípravnému výboru, gratuluji nově zvoleným členům a těším se na společná setkávání a jednání.

V příloze najdete zápis přípravného výboru k průběhu voleb a volební řád.

S pozdravem

Andrea Melechová Ruthová

Zápis z mimořádné schůzky školské rady 19. 12. 2019

Zápis z mimořádné schůzky školské rady 19. 12. 2019

Andrea Melechová

Vloženo: 9. ledna 2020 v 18:18

Platnost do: 31. ledna 2031 v 23:59

Zápis z jednání školské rady 12. 12. 2019

Zápis z jednání školské rady 12. 12. 2019

Andrea Melechová

Vloženo: 9. ledna 2020 v 14:05

Platnost do: 31. ledna 2031 v 23:59

Status školské rady

Status školské rady

Andrea Melechová

Vloženo: 9. ledna 2020 v 13:56

Platnost do: 31. ledna 2031 v 23:59

Doplňovací volby do školské rady

Doplňovací volby do školské rady

Andrea Melechová

Vloženo: 28. listopadu 2019 v 6:32

Platnost do: 30. listopadu 2030 v 23:59

Zobrazeno: 1045×

Ve čtvrtek 20. 11. 2019 proběhly doplňovací volby do naší školské rady z řad rodičů.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg