Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ŠVP

  • Superadministrator

Vloženo: 1. září 2023

Zobrazeno: 39126×

Od školního roku 2023/2024 platí nový ŠVP, ke změnám došlo v předmětech pro 1. stupeň i 2. stupeň, v souvislosti s revizí RVP ICT byla upravena náplň předmětu Informatika, na 2. stupni byl zaveden nový předmět OV/Osobnostní výchova.
Od školního roku 2022/2023 platí nový ŠVP; ke změnám došlo v předmětech pro 1. stupeň, v souvislosti s revizí RVP ICT; zaveden byl nový předmět OV/Osobnostní výchova. ŠVP pro předměty 2. stupně zůstávají beze změn (ke změnám zde dojde až od 1. 9. 2023). 
Od školního roku 2020/2021 platí nový ŠVP (počínaje 1. ročníkem), který zavádí povinný předmět Anglický jazyk už od 1. třídy, upravuje hodnocení výsledků vzdělávání v předmětu Německý jazyk a upravuje vzdělávání ve školní družině. Pro organizaci výuky angličtiny v ročnících 2. až 9. platí ŠVP stávající.
Ve školním roce 2016/2017 došlo k dalším úpravám ŠVP.
Od školního roku 2013/2014 vyučujeme podle nově upraveného vzdělávacího programu.
Ve školním roce 2011/2012 probíhá výuka podle ŠVP ZV ve všech ročnících školy.
Výuka podle nového Školního vzdělávacího programu začala na naší škole od školního roku 2007/2008 v prvních a šestých třídách. Pro tento program jsme stanovili motivační název "Tvořivá stezka", který vyplývá z jeho charakteristiky.

Celý dokument najdete v příloze tohoto příspěvku.

 

 

Přílohy

asociacezs .pngNorway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg feu.jpg

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k